Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Piliere dôchodkového systému a ako sa rozhodovať pri ich výbere?

Na dôchodok sa dá z určitého pohľadu pozerať aj ako na investíciu do budúcna. Každý z nás pri dožití určitého veku príde do dôchodkového veku, ale nie každý z nás bude mať rovnako vysoký dôchodok. V súčasnosti sa v spojitosti so starobným dôchodkom hovorí o 3 resp. 4 dôchodkových pilieroch. Dnes sa pozrieme na prvé dva piliere.

Tak, ako aj pri ostatných finančných produktoch, aj pri dôchodkových pilieroch sa treba zaujímať o to, kam prúdia naše zarobené peniaze vo forme odvodov na dôchodkové sporenie. Prvý pilier predstavuje povinné zákonné poistenie. Peniaze odvedené do tohto piliera nedokážeme riadiť, keďže plne spadajú pod správu Sociálnej poisťovne. Jediné, čo dokážeme ovplyvniť, je výška našej mzdy. Čím vyššia bude naša mzda, tým bude odvedená vyššia relatívna suma odvodov do prvého pilieru v Sociálnej poisťovni. Keďže je prvý pilier čisto solidárny, v prípade úmrtia nemajú pozostalí nárok na doteraz zaplatené finančné prostriedky.

Poistenci v druhom pilieri, majú v porovnaní s 1. pilierom väčšie možnosti ovplyvniť výšku budúceho starobného dôchodku. Môžu spravovať svoje odvody na starobné poistenie cez vybrané dôchodkové správcovské spoločnosti tzv. DSS. Poistenec môže ovplyvňovať zhodnocovanie svojich zaplatených odvodov nielen výberom samotnej DSS (v súčasnosti máme na výber z 5 spoločností), ale hlavne stratégiou investovania do investičných fondov. Väčšinou sú v DSS na výber 4 investičné fondy: Garantovaný dlhopisový fond a 3 negarantované fondy: zmiešaný, akciový a indexový fond. Garantovaný dlhopisový fond je vhodný najmä pre ľudí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v blízkom období približne 5 rokov a nechcú byť vystavení veľkému riziku volatility na finančných trhoch. Výhodou v porovnaní s 1. pilierom je v tom, že 2. pilier je Vašim vlastníctvom tzn., že v prípade úmrtia je pri splnení podmienok predmetom dedenia.

V negarantovaných fondoch (zmiešaný, akciový a indexový fond) je pri výbere rozhodujúca dĺžka obdobia investovania a výška rizika, ktoré sme ochotní pri investovaní akceptovať. Platí všeobecná poučka, že čím je riziko vyššie, tým vyššia je možnosť zhodnotenia, ale aj prepadu hodnoty investície. Zmiešaný fond je tzv. zlatá stredná cesta. Je spôsobené tým, že portfólio investície je rozložené do viacerých typov cenných papierov. Riziko sa rozkladá medzi viaceré typy cenných papierov, a teda pri poklese jedného druhu cenného papiera sa očakáva nárast hodnoty ďalších druhov cenných papierov z portfólia. Samozrejme, stále môže nastať situácia, že klesať budú všetky cenné papiere naraz, je to však oveľa menej pravdepodobné.

Nakoniec nám zostávajú na výber dva rizikovejšie fondy - akciový a indexový fond. Tu je rozhodovanie výberu skôr o vnútornom nastavení sporiteľa a o jeho preferenciách. Niekto má rád viac akciové fondy, ktoré sú cyklickejšie, a tým aj volatilnejšie (s väčšími výkyvmi hodnoty). Akciové fondy sú zamerané na určitý typ akcií podľa vybraného segmentu alebo regionálneho členenia. Pri správnom výbere akcií vieme dosiahnuť rýchlejšie zhodnotenie v porovnaní s indexovými fondami. Odporúčaná dĺžka investície do akciových fondov je minimálne na úrovni 5 – 10 rokov.  Indexové fondy sú naopak stabilnejšie vo výkyvoch, pretože kopírujú indexy (napr. S&P 500). Index S&P 500 zahŕňa akcie 500 najväčších spoločností obchodovaných na burzách v USA. Tu je odporúčané investičné obdobie minimálne 10 - 15 rokov. A čo Vy? Viete aké máte nastavené investičné portfólio v 2. pilieri Vy?

 

Karol B., ekonomický analytik