Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tretí pilier ako prostriedok na zvýšenie starobného dôchodku

V minulosti sa ľudia v spojitosti so starobným dôchodkom spoliehali výlučne na štát. Môžeme to urobiť aj v dnešných dňoch, ale riziko takéhoto rozhodnutia je vyššie ako kedykoľvek predtým. Budúce dôchodky sú ovplyvnené viacerými faktormi ako sú klesajúca pôrodnosť, neefektívne hospodárenie štátu, vysoká inflácia a často sa meniace parametre prvého a druhého dôchodkového piliera. Tieto faktory zvyšujú potrebu jednotlivca nespoliehať sa v plnej miere na štát, ale naopak spoliehať sa na zabezpečenie si čo najvyššieho dôchodku vlastnou iniciatívou, pretože pri nepriaznivom demografickom vývoji za posledné desaťročia je súčasná výška vyplácaných dôchodkov pri nezmenenom dôchodkovom systéme dlhodobo neudržateľná. Prvý a Druhý dôchodkový pilier nám slúži na zabezpečenie základnej výšky starobného dôchodku. Aktuálne odhadovaná priemerná výška mesačného starobného dôchodku predstavuje približne 40 % z našej priemernej hrubej mzdy v závislosti od vybranej investičnej stratégie v druhom dôchodkovom pilieri. Čo teda môžeme urobiť pre náš vyšší starobný dôchodok?

Odpoveď je v treťom resp. štvrťom dôchodkovom pilieri. Výhoda tretieho dôchodkového piliera je tá, že veľký počet zamestnávateľov ponúka príspevky svojim zamestnancom v rámci zamestnaneckých benefitov. Niektorí zamestnávatelia ponúkajú fixnú mesačnú výšku príspevkov, iní posielajú príspevky svojim zamestnancom stanoveným percentom z ich mesačnej hrubej mzdy. Podmienkou zamestnávateľa je, že aj samotný zamestnanec si musí posielať na účet tretieho dôchodkového piliera zamestnávateľom stanovenú minimálnu čiastku. Potom je už len na Vás, aby ste čo najviac zhodnotili odvedené finančné prostriedky do tretieho dôchodkového piliera výberom vhodnej DSS (v súčasnosti možnosť výberu zo 4 DSS) a správnej investičnej stratégie. Investičná stratégia je opäť závislá od akceptovateľnosti výšky rizika a segmentu investície. V súčasnosti je možný výber z 19 investičných fondov a existuje viacero web stránok, kde si vieme porovnať ich finančnú výnosnosť.  Keďže zvyčajne pochádza majoritná časť vložených finančných prostriedkov na účte tretieho dôchodkového piliera od nášho zamestnávateľa, sme ochotní akceptovať aj rizikovejšie portfólio fondov.

Ak máte zmluvu s dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou (DDS) uzatvorenú pred dátumom 1.1.2014, môžete v prípade potreby nasporené finančné prostriedky vybrať v prípade, ak zrušíte zmluvu a zaplatíte zmluvný poplatok. Ten sa pohybuje vo výške okolo 20%. Je to skôr núdzové riešenie v prípade nevyhnutnosti. Doplnkový starobný dôchodok môže byť vyplácaný od veku 55 rokov ak bola dĺžka sporenia minimálne 10 rokov.

Zmluvy uzatvorené od dátumu 1.1.2014 nemôžu slúžiť ako núdzová finančná rezerva pri zrušení a zaplatení zmluvného poplatku. Môžete si však uplatniť daňovú úľavu vo výške 180 eur ročne, čo znamená nižší poplatok na dani o 34,2 eur ročne. Doplnkový starobný dôchodok môže byť vyplácaný od veku 62 rokov, ak vznikol nárok na starobný dôchodok z prvého piliera. To znamená, že v tomto prípade sú prvý a tretí dôchodkový pilier na seba časovo naviazané. Bez ohľadu na dátume uzatvorenia zmluvy sú prostriedky v treťom dôchodkovom pilieri Vašim vlastníctvom, a preto v prípade Vášho úmrtia sú predmetom dedenia.

Nakoniec ešte existuje aj pomyselný štvrtý dôchodkový pilier, tento však už nemá žiadny právny rámec v porovnaní s predošlými piliermi. Ide v podstate o akékoľvek individuálne súkromné investovanie, či už do nehnuteľností, drahých kovov, akciových fondov, realitných fondov, ETF fondov, kryptomien, umenia ... Možností na výber je veľa a limitovaní sme iba našimi znalosťami a finančnými možnosťami.

 

Karol B., ekonomický analytik