Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vlastníci bytov

Každý majiteľ bytu v bytovom dome má záujem o čo najlepšie spravovanie svojho bytového domu. Väčšinou sa obyvatelia bytového domu zamýšlajú nad jeho správou po skončení schôdze vlastníkov. Vlastníci bytov majú podľa Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov iba dve možnosti ako spravovať svoj bytový dom. Buď prenechajú správu bytového domu zvolenému správcovi alebo si vlastníci bytov založia svoje vlastné Spoločenstvo vlastníkov bytov. Každá zo spomínaných možností má svoje či už pozitívne, ale aj negatívne stránky.

Pri správe bytového domu vybraným správcom prenášajú vlastníci bytov väčšinu povinností a tým pádom aj zodpovedností na samotného správcu. Úloha vlastníkov bytov spočíva v podstate iba v sledovaní činnosti správcu v prospech spravovaného bytového domu. Nájomníci by si mali zväčša kontrolovať pohyby na bankovom účte bytového domu, ktorý je podľa zákona vedený u správcu  analyticky pre každý spravovaný bytový dom osobitne. Vďaka tomu si každý vlastník bytu vie jednoducho skontrolovať, aké boli v bytovom dome uskutočnené platby za predchádzajúci rok. Vlastníci bytov by si mali všímať promptnosť riešenia ich požiadaviek správcom a následne transparentnosť výberu firiem, ktoré poskytujú jednotlivé služby bytového domu.

Nevýhodou prenosu zodpovednosti na správcu je v tom, že nie vždy je úplne jednoduché ustriehnuť skutočnosť či správca vyberá z pohľadu bytového domu najvhodnejšieho uchádzača o danú zákazku. Pri aktívnom prístupe bytového dôverníka sa však určite dá vytvoriť vhodné prostredie na efektívny kontrolný proces výberu jednotlivých dodávateľov služieb.

Výhodou správy bytového domu správcom je fakt, že rieši aj tie činnosti, ktoré bývajú menej príjemné. Takými situáciami sú napríklad vymáhanie nedoplatkov do fondu prevádzky, údržby a opráv alebo vymáhanie náhrady škôd, ktoré vznikli na bytovom dome.

Druhou možnosťou správy bytového domu je vytvorenie Spoločenstva vlastníkov bytov v prípade, ak sa vlastníci bytov rozhodnú spravovať si svoj bytový dom vo vlastnej réžii. Spoločenstvo je právnickou osobou, a preto samotné založenie a jeho následná činnosť nie je úplne jednoduchý proces. Podľa zákona sú presne určené náležitosti a lehoty, ktoré je potrebné splniť. Spoločenstvo musí byť zapísané do registra spoločenstiev na základe zmluvy o spoločenstve a musí si zvoliť orgány spoločenstva: predsedu, radu, zhromaždenie, prípadne iný orgán. Keďže je Spoločenstvo právnickou osobou, v podstate funguje ako akákoľvek iná firma, a tým pádom je povinná viesť účtovníctvo.

Výhodou spoločenstva vlastníkov bytov je jeho maximálna transparentnosť a úplná kontrola procesu obstarávania všetkých služieb pre bytový dom. Nevýhodou spoločenstva sú byrokratické podmienky pri jeho založení a následne náročné spravovanie činnosti spoločnosti (tvorba rozpočtu, ročnej závierky, sledovanie zmien v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).

Na základe týchto skutočností zastávam názor, že pre vlastníkov bytov je jednoduchšie a efektívnejšie  vybrať si vhodného správcu a následne proaktívneho domového dôverníka, ktorý dohliadne na to, aby boli finančné prostriedky na účte fondu prevádzky, údržby a opráv vynakladané efektívne.

 

Karol B., ekonomický analytik