Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatky v zdravotných ambulanciách

Poplatky v zdravotných ambulanciách ako vrchol ľadovca pri problémoch financovania Slovenského zdravotníctva.

Od začiatku roku 2023 začali niektoré zdravotné ambulancie vyberať poplatky za návštevu ambulancie z dôvodu zvýšených cien energií. Politici sa nás napriek tomu stále snažia presvedčiť o tom, že zdravotná starostlivosť je poskytovaná zadarmo a každý má na ňu rovnaký nárok. Aká je teda skutočnosť? Je naozaj poskytovaná zdravotná starostlivosť zadarmo? Dnes si vysvetlíme, čo v skutočnosti znamená v zdravotníctve to zázračné slovo „zadarmo“.

Slovenské zdravotníctvo je primárne financované cez tri zdravotné poisťovne. Tie v zjednodušenom ponímaní získavajú finančné zdroje hlavne od ekonomicky aktívnych poistencov (EAP), z ich zdravotných odvodov a od poistencov štátu, za ktorých zdravotné poistenie platí štát. EAP v roku 2022 zaplatili poisťovniam mesačne priemerne cca 170 eur. V roku 2022 platil štát poisťovniam za približne 3 milióny svojich poistencov - deti, mamičky na materskej, nezamestnaných a dôchodcov mesačne len 32,4 eur! Táto výška platby bola viac-menej rovnaká dlhé roky. Pre porovnanie, v Českej republike platil štát v roku 2022 za svojich poistencov 78 eur, čo je o 141 % viac! V roku 2023 SR síce navýšila platbu za svojich poistencov na úroveň 54,5 eur, ale stále je to o 43% menej ako v ČR. Porovnanie s ČR je dôležité z dôvodu podobného systému zdravotníctva a s ním spojenými nákladmi. Naše finančné zdroje nám nepokryjú ani len náklady potrebné pre rok 2023 a to nehovorím o obrovskom dlhu, ktorý si tlačíme z predchádzajúcich rokov, o výraznom náraste cien energií a o výraznej potrebe modernizácie zdravotného systému. Len samotné štátne nemocnice majú dlh vo výške cca 700 mil. eur, a to ich pravidelne oddlžujeme mimoriadnymi platbami zo štátneho rozpočtu.

Cez ukážku platieb do zdravotných poisťovní sa dostávame k problému financovania slovenského zdravotníctva. Štát poukazuje na neefektivitu využívania finančných zdrojov v zdravotníctve, čo je síce pravda, ale napriek tomu si sám neplní svoju povinnosť odvádzať adekvátnu výšku za svojich vlastných poistencov, teda tých, za ktorých platilo v roku 2022 mesačne iba spomínaných 32,4 eur. Pre lepšiu predstavu, hovoríme o balíku peňazí vo výške približne 1,5 mld. eur ročne! Tento stav je dlhoročný, neudržateľný a prechádzajúci cez jednotlivé vlády. Na základe uvedených dát vidíme, ako v skutočnosti vyzerá to naše zdravotníctvo zadarmo a zdravotné ambulancie sú len vrcholom tohto pomyselného ľadovca. V živote nič nie je zadarmo a zdravotníctvo už vôbec nie.

 

Karol B., ekonomický analytik