Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aké dávky resp. príspevky môžeme využiť v období nezamestnanosti? 1. časť.

Dátum: 19.09.2023
Autor: Sered Inak
Aké dávky resp. príspevky môžeme využiť v období nezamestnanosti? 1. časť.

Pri strate zamestnania máte nárok na viacero dávok

Všetci tí, ktorí si počas posledných 4 rokov pred stratou zamestnania platili zo svojej mzdy minimálne 730 dní poistenie v nezamestnanosti (za zamestnancov toto poistenie automaticky odvádza do sociálnej poisťovne ich zamestnávateľ), majú v čase, keď prišli o svoju prácu, nárok na viacero dávok resp. príspevkov. Okrem platenia poistenia v nezamestnanosti je tiež nevyhnutné zaevidovať sa na úrade práce a o dávky požiadať písomne.

Pozrime sa spolu na jednotlivé možnosti dávok:

1. Podpora v nezamestnanosti – je základnou dávkou, na ktorú majú nezamestnaní nárok. Výška podpory predstavuje 50% z hrubej mzdy, ktorá sa počíta ako priemer miezd za posledné dva roky. Ide približne o výšku 65% z čistej mzdy. Túto dávku môže nezamestnaný poberať maximálne počas 6 mesiacov. Maximálna výška podpory je od 1.7.2023 vo výške 1 329,1 eur. V prípade, ak by sa nezamestnaný zamestnal po 3 mesiacoch evidencie na úrade práce, má nárok za určitých okolností na doplatenie nevyčerpanej dávky podpory v nezamestnanosti vo výške 50 %. O jej vyplatenie musí žiadateľ požiadať sociálnu poisťovňu vypísaním príslušného tlačiva. To znamená, že
ak napríklad nezamestnaný poberal podporu v nezamestnanosti vo výške 1 000 eur mesačne, bol v evidencii na úrade práce 3 mesiace, tak po vyradení z evidencie na úrade práce môže požiadať o doplatenie 50 % z nevyčerpaných 3 000 eur za zvyšné 3 mesiace t.j. 1 500 eur. Určitou nevýhodou je však skutočnosť, že v prípade opätovnej straty zamestnania bude mať nezamestnaný znovu nárok na
novú podporu v nezamestnanosti až po platení poistenia v nezamestnanosti počas obdobia ďalších 730 dní.


2. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) - o tento príspevok môže požiadať uchádzač o zamestnanie (UoZ), ktorý je v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace. O príspevok musí požiadať písomne a zaväzuje sa, že bude SZČ prevádzkovať nepretržite minimálne 2 roky. Uchádzač o príspevok musí vypracovať podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ.
Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu. Výška príspevku je závislá od príslušného kraja, v ktorom žiadateľ žiada o tento príspevok. Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2023 je v krajoch s priemernou mierou evidencie nezamestnanosti ≤ ako je celoslovenský priemer najviac 5 134,83 eur resp. najviac
6 846,44 eur v krajoch s priemernou mierou evidencie nezamestnanosti viac ako je celoslovenský priemer.

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. najviac 40 % výšky príspevku poskytne úrad príjemcovi príspevku po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ. Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku. Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12. 2028. V budúcej časti si povieme o ďalších možnostiach čerpania dávok resp. príspevkov v období evidencie na úrade práce.

Autor: Karol Bohunický, ekonomický analytik

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.